Company logo

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Asigură funcţionarea sectorului energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, conc...

Overview

Principalele atribuții conferite ANRE prin legislatia primară sunt următoarele:

emite, modifică sau retrage autorizatii și licențe,

emite reglementări tehnice și comerciale, asigură accesul și racordarea la rețelele de energie electrică și gaze naturale,

emite și aprobă metodologii de stabilire a prețurilor și tarifelor,

aprobă prețuri și tarife,

asigură monitorizarea funcționării piețelor de energie eletrica si gaze naturale

promoveaza producerea de energie din surse regenrabile si cogenerare

În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor sale, ANRE contribuie la realizarea următoarelor obiective generale:

promovarea unei pieţe interne europene de energie electrică şi gaze naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi al unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea eficientă şi sigură a reţelelor de energie electrică şi gaze, având în vedere obiectivele pe termen lung;

dezvoltarea pieţelor regionale competitive şi funcţionale, integrate în piaţa internă europeană de energie electrică;

eliminarea restricţiilor privind comerţul transfrontalier cu energie electrică şi gaze naturale, pentru a satisface cererea şi a îmbunătăţi integrarea pieţei naţionale în piaţa internă europeană de energie electrică şi gaze naturale;

dezvoltarea unui sistem energetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumator, care să permită promovarea eficienţei energetice şi integrarea surselor regenerabile de energie, precum şi a producţiei distribuite atât în reţeaua de transport, cât şi în reţeaua de distribuţie;

facilitarea accesului la reţea pentru capacităţile noi de producţie, în special prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanţi la piaţa de energie electrică şi gaze naturale sau utilizarea surselor regenerabile de energie;

Latest news

No items found

Looks like we couldn't find any recent news on this company

Technologies

Regions

Learn more about the regions in which this company operates in.

Keep Exploring
Explore our global databases of Developers, Investors and Lenders.

Similar companies

Invite your team to PF Nexus

Share projects and company information seamlessly by inviting your colleagues to join PF Nexus.

Unlock the full power of PF Nexus

Our platform is helping run hundreds of renewable energy projects.