Company logo

European Energy Polska

Developer

The Power of Tomorrow, Today!

#768 of 937 Developers

Overview

[Read ENG below]

European Energy od 2004 roku, mając ambicje wspierać rozwój niezależnego europejskiego systemu energetycznego, jest spółką realizującą pełny cykl produkcji zielonej energii elektrycznej, obejmujący rozwój, budowę, umowy zakupu energii, zarządzanie aktywami, ekologiczne rozwiązania grzewcze, Power to X i inne innowacje. Nasz plan rozwoju i projekty w budowie potwierdzają pozytywną trajektorię, jakiej nasza firma doświadcza. Plan rozwoju wynosi 31,2 GW w 20+ krajach na 4 kontynentach, a nasz globalny plan budowy przekracza 1,3 GW na koniec 2022 r.

Email: info-pl@europeanenergy.com

European Energy since 2004, having an ambition to support the development of an independent European energy system, is the company which covers full cycle of green electricity production, covering Development, Construction, Power Purchase Agreements, Asset Management, Green Heating solutions, Power to X and other innovations. Our development pipeline and projects under construction affirm the positive trajectory that our company is experiencing. The development pipeline is at 31,2 GW across 20+ nations at 4 continents and our global construction pipeline is more than 1,3 GW at the end of 2022.

Email: info-pl@europeanenergy.com

Latest news

No items found

Looks like we couldn't find any recent news on this company

Technologies

Regions

Learn more about the regions in which this company operates in.

Keep Exploring
Explore our global databases of Developers, Investors and Lenders.

Similar companies

Invite your team to PF Nexus

Share projects and company information seamlessly by inviting your colleagues to join PF Nexus.

Unlock the full power of PF Nexus

Our platform is helping run hundreds of renewable energy projects.